Tuotekehitys ja tutkimuslääkkeiden valmistus

Kokemuksemme farmaseuttisesta tuotekehityksestä kattaa yli 15 vuotta. Tarjoamme kokonaisvaltaiset lääkekehityspalvelut varhaisista tutkimusvaiheista myyntilupaan asti – sekä ihmis- että eläinlääkkeille. GMP toimilupamme kattaa myös luvan luvan valmistaa tutkimuslääkkeitä kliinisiin tutkimuksiin. Teemme sekä ICH/VICH-ohjeistojen mukaisia että asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä säilyvyystutkimuksia. Teknologiansiirrot ja teollistamispalvelut ovat olennainen osa tarjoamaamme palvelukokonaisuutta.

Formulaation kehitys

 • Eläin- ja ihmislääkkeet
  • • Kliinisen vaiheen tuotteet
  • • Kaupalliset tuotteet
  • • Tutkimus- ja tuotekehityskokemusta useista lääkemuodoista:
   liuokset, suspensiot, jauheet, rakeet, tabletit, kovat kapselit,
   voiteet, emulsiovoiteet, steriilit valmisteet
  • Analyysimenetelmien kehitys ja validointi
 • Ravintolisät

Ei-steriilien tutkimuslääkkeiden valmistus

Tilat ja laitteet

 • • Tuotekehityslaboratorio
 • • GMP:n mukainen tuotantotila
  • • luokka D
  • • kaksi erillistä valmistustilaa hyödykkeineen, yhteensä noin 80 m2
 • Laitteistot ja välineet kiinteiden materiaalien prosessointiin
 • Laitteistot ja välineet liuoksille, suspensioille ja puolikiinteille lääkemuodoille

Säilyvyystutkimukset

 • Palvelut
  • • Tutkimukset sekä pitkäaikaisissa että kiihdytetyissä olosuhteissa ICH/VICH-ohjeistojen mukaan
  • • Räätälöidyt tutkimukset (esim. kuljetuksen ja käytön aikaiset säilyvyystutkimukset)
  • • Säilyvyysseuranta markkinoilla oleville tuotteille
  • • Stressitestit 
  • • Ohjeistojen ja vakioitujen toimintaohjeiden (SOP) implementointi
  • • Hallinta ja koordinointi: säilyvyyssuunnitelmat, aikataulutus, testaus,
   säilyvyystulosten käsittely ja raportointi
  • • Säilyvyystutkimuksiin liittyvät koulutukset

 • Tilat
  • • Olosuhdehuoneet ja -kaapit useille ICH/VICH:n mukaisille vakio-olosuhteille
  • • Mahdollisuus räätälöityihin olosuhteisiin, esim. kuljetuksen aikaiset säilyvyystutkimukset
  • • Säilytyskapasiteetti:
   • • Kvalifioidut olosuhdekaapit
   • • Olosuhdehuoneet
  • • Jatkuva lämpötila- ja kosteusseuranta sekä olosuhteiden ympärivuorokautinen etävalvonta

Teknologiansiirrot ja teollistaminen

 • Teknologiansiirtojen suunnitelmat ja toteutuksen tuki
 • Prosessien kehitys ja validointi
 • Analyysimenetelmien siirto ja prosessivalidointianalytiikka
 • Projektinhallinta
 • Ongelmanratkaisu
 • Raportointi
 • Kaupallisen tuotannon tuki ja tuotehuolto