Medfiles utökar sin verksamhet till Sverige

Nyheter

Medfiles Livsmedel & Foder och Kosmetika-team har på senaste tiden utökat sin verksamhet till marknaden i Sverige. I januari 2023 inrättade Medfiles en filial i Göteborgstrakten.

Anledningen till filialen är ett ökande antal kunder i Sverige. I och med förändringen är Medfiles allt lättare åtkomligt för sina svenska kunder.

”Vårt Livsmedel & Foder och Kosmetika-team har många svenska kunder, och vi vill svara på deras behov på bästa möjliga sätt. Ett eget kontor i Sverige möjliggör för våra svenska kunder att smidigt sköta ärenden på sitt eget modersmål. Även fakturering kan ske direkt i svenska kronor”, berättar Tiina Carlsson (Regulatory Affairs Expert, Food and Cosmetics) som arbetar på det nya svenska kontoret.

Nu går det också bättre att betjäna finska och andra nordiska företag i Sverige. I och med utökningen kommer Medfiles dessutom allt oftare att delta i evenemang som anordnas i Sverige.

Medfiles laajentaa toimintaansa Ruotsissa

Samarbete med svenskt Nuverica

I december 2022 informerade Medfiles om ett samarbete med det svenska FoodTech-företaget Nuverica. Samarbetet ger nya möjligheter för Medfiles och optimerar kommersiellt utnyttjande av närings- och hälsopåståenden med hjälp av digitalisering. Med hjälp av Nuvericas tjänst kan Medfiles effektivisera sina processer för att ta fram närings- och hälsopåståenden i sina kundprojekt.

Medfiles som partner i Trendseminarium i Stockholm

Medfiles medverkar som partner i Trendseminarium som anordnas den 16 februari 2023 i Stockholm. Där fördjupar man sig i aktuella ämnen för livsmedelsbranschen i Sverige. På det årliga eventet diskuteras bland annat förändrade konsumtionsvanor samt branchens nya möjligheter. Medfiles är på plats på eventet och vi bokar gärna ett möte.

Ytterligare information

Tiina Carlsson Medfiles

Tiina Carlsson
Regulatory Affairs Expert, Food and Cosmetics
tiina.carlsson@medfiles.eu

Sedan sin rekrytering till Medfiles år 2017 har Tiina Carlsson främst lett kundprojekt relaterade till märkning av livsmedel och kosmetika. Hon har arbetat med flera typer av produkter, och hennes nyckelkompetens inkluderar bl.a. livsmedel för särskilda grupper, kosttillskott och hälsopåståenden. Eftersom Tiina talar flytande svenska, är hon mycket engagerad i projekt som rör Sverige och Norden. Hon arbetar noggrant men snabbt och tycker om att se betydelsen av sitt arbete samt om att hjälpa sina kunder med att få ut det bästa av sin märkning.

Tiina har masterexamen (M.Sc.) i hälsovetenskaper (kostvetenskap) i Finland. Före Medfiles har hon arbetat inom livsmedelsindustrin och hälsoekonomi & subvention av läkemedel.

Det här kan också intressera dig:

The latest posts in news & events

Let’s chat