Internationellt samarbete mellan Medfiles och Nuverica optimerar kommersiellt utnyttjande av närings- och hälsopåståenden med hjälp av digitalisering

Nyheter

Medfiles Livsmedelsteam arbetar nästan dagligen med hälsopåståenden. Teamet växer och vill jämt utveckla sina processer för att ännu bättre och mer effektivt kunna tjäna sina kunder.

Därför har Medfiles påbörjat ett samarbete med det svenska FoodTech-företaget Nuverica. Startupbolaget har som sitt mål att hjälpa företag med närings- och hälsopåståenden genom ett digitalt verktyg, som kan förkorta ledtiden i dessa processer från veckor till minuter.

Samarbetet kommer att ge nya möjligheter för båda parterna. Med hjälp av Nuvericas tjänst kan Medfiles effektivisera sina processer för att ta fram närings- och hälsopåståenden i sina kundprojekt. Medfiles ska både nyttja Nuvericas digitala tjänst samt erbjuda sitt expertteam för att konsultera användare av tjänsten inom de mest komplexa gråzoner som ännu inte går att digitalisera. När det gäller påståenden och tolkningar av föreskrifter kommer det alltid att finnas områden som inte kan ersättas av digitala system, och traditionellt expertarbete kommer fortfarande att behövas.

“Kombinationen av ett mindre, snabbrörligt bolag och ett större och mer erfaret skapar otroligt starka möjligheter för innovation. Vi ser det här som en början på ett viktigt samarbete, som kommer göra betydande ändringar för hur marknadskommunikation kring livsmedel ser ut i EU. Det kommer vara enklare för livsmedelsföretag att göra rätt från start och därmed även underlätta för slutkonsumenten att ta välinformerade beslut vid inköp av livsmedelsprodukter. En sund utveckling för alla berörda parter”, säger Mari Lyyra, Head of Operations, Livsmedel & näring och foder, på Medfiles.

”Att Medfiles kliver på som både kund och samarbetspartner är ett jättekliv i rätt riktning för Nuverica, dels för att det bekräftar att vårt verktyg även är relevant i andra länder än Sverige! Med hjälp av Medfiles stora team av experter på närings-och hälsopåståenden kommer vi bidra med ännu mer värde för våra kunder, även inom EU-regelverkets mest snåriga gråzoner. De nordiska länderna är inte så stora, men tillsammans utgör vi en betydande del av den europeiska marknaden, och genom gränsöverskridande samarbeten som detta så stärker vi Nordens innovationskraft ytterligare, vilket känns fantastiskt”, säger Carolin Solskär, medgrundare och vd på Nuverica.

Samarbetet har redan uppmärksammats i den svenska median:

Medfiles experter inom livsmedelslagstiftning hjälper med alla frågor kring närings- och hälsopåståenden, inklusive påståendenas formuleringar, marknadsföringsmaterial och ansökningar av nya hälsopåståenden.

The latest posts in news & events

Let’s chat