Ihmis- ja eläinlääkkeiden myyntilupapalvelut

Medfilesin myyntilupapalvelut kattavat Pohjoismaiden ja Baltian maiden lisäksi suurimman osan Euroopan maista myyntilupaverkostomme kautta. Meilla on asiantuntemusta ihmis- ja eläinlääkevalmisteista, steriileistä ja ei-steriileistä lääkevalmisteista sekä biofarmaseuttisista lääkevalmisteista. Koulutamme jatkuvasti henkilöstöämme, jotta voimme tarjota teille korkealaatuista palvelua.

Palvelut

 • Myyntilupahakemukset
  • • Hakemusten kokoaminen ja toimittaminen viranomaisille
  • • Myyntilupaprosessien koordinointi (MRP, DCP, NP, CP)
  • • Myyntilupadokumentaation arvioiminen
  • • Reseptilääkestatuksen (Rx) hakeminen itsehoitolääkestatukselle (OTC)
  • • Itsehoitolääke-hakemukset (OTC)
  • • Market Access -palvelut
   › Terveystaloustiede
  • • Myyntilupastrategiat ja niiden suunnittelu jo tuotekehitysvaiheessa
   › Tuotekehitys
  • • Ihmis-/eläinlääkevalmisteiden myyntiluvan hakijana ja myyntiluvan haltijana toimiminen

 • Myyntilupien ylläpito
  • • Uudistamishakemukset
  • • Muutoshakemukset
  • • Ilmoitukset
  • • Viranomaisilta tulleiden lisäkysymysten hoitaminen

 • Hakemusten elektroninen toimittaminen (eSubmissio)
  • • eCTD , NeeS  ja VNeeS hakemusten kokoaminen
  • • Hakemusten toimittaminen CESP portaalin kautta

 • Tuotetekstit (SmPC, PL ja merkitseminen)
  • • Tuotetekstin kirjoittaminen
  • • Käännökset
  • • Pakkausselosteiden käyttäjätestit ja bridging-raportit
  • • Pakkausmerkintävedosten oikoluku
  • • Paikallisten elektronisten valmistetietojen päivittäminen
  • • Keskitetyn menettelyn tuotetekstien koordinointi (tekninen tarkistus)

 • Markkinointimateriaalien rekisteröinnillinen tarkastaminen

 • Konsultointi ja koulutus asiakkaan räätälöityjen tarpeiden mukaan
  Esimerkkejä mahdollisista aiheista
 • regulanet®-verkosto
  • • Yhteistyö kattaa yli 90 maata
  • • Paikalliset myyntilupiin liittyvät tehtävät ja haittavaikutusraportointi (lääketurva-asiat)
  • • Paikallisten määräysten/käytäntöjen/viranomaistulkintojen arviointi


Lisätietoja / tiedustelut

Myyntilupajohtaja, Minna Haapalahti