Medfilesin historia

Medfiles perustettiin vuonna 1987, ja se oli alan ensimmäinen yksityinen CRO-yritys Suomessa. Alun perin viiden yksityisosakkaan ja neljän työntekijän yhtiö on nyt kasvanut noin 150 asiantuntijan liikeyritykseksi. Tänä päivänä Medfiles on Suomen suurin CRO-yritys palveluvalikoimalla mitattuna. Ohessa on kuvaus lähes 30-vuotisesta historiastamme ja kehityksestämme.

Ajatus lääkealan palveluyrityksestä syntyi kuopiolaisen savusaunan lämmössä ja johti Oy Medfiles Ltd:n perustamiseen. Pääkonttori sijoittui luonnollisesti Kuopioon.

Toimintansa alussa yritys tarjosi raaka-aineiden analytiikkaan ja farmaseuttisiin analyyseihin liittyviä palveluja.

Työntekijöitä: 4

Yritys aloitti kliinisiin tutkimuksiin, myyntilupiin ja mikrobiologisiin analyyseihin liittyvät palvelut.

Työntekijöitä: 5

Yritys ryhtyi tarjoamaan kliinisten tutkimusten palveluja Virossa.

Medfiles sai lääketehdasluvan ja sitä myöten luvan pakata, etiketöidä, randomoida ja jakaa tutkimuslääkkeitä tutkimuskeskuksille.

Kuopion-pääkonttori muutti suurempiin toimitiloihin TietoTeknia-rakennukseen (Savilahdentie).

Yritys perusti toimiston Helsinkiin.

Yritys perusti toimiston Tampereelle.

Oy Medikalla Ltd (Medikalla-konserni) perustettiin. Pääkonttori Kuopiossa muutti suurempiin toimitiloihin Lääketalo-rakennukseen (Sammonkatu).

Viron Tarttoon perustettiin tytäryhtiö Oü Medfiles Ltd. Kliinisten tutkimusten palveluja laajennettiin merkittävästi.

Yritys perusti toimiston Ouluun.

Oy Medfiles Ltd jaettiin kahteen yhtiöön: Oy Medfiles Pharma Ltd jatkoi farmaseuttisia, analyyttisia ja mikrobiologisia palveluja. Oy Medfiles Ltd keskittyi kliinisten tutkimusten palveluihin.

Myyntilupapalveluja laajennettiin merkittävästi.

Työntekijöitä: 32

Yritys aloitti tiedonhallinta- ja biostatistiikkapalvelut. Laadunvarmistuspalveluja täydennettiin auditointipalveluilla.

Suomen lupaviranomainen teki laboratorioiden ensimmäisen GMP-tarkastuksen.

Yritys aloitti hinta- ja korvattavuushakemuksiin liittyvät palvelut.

Työntekijöitä: 39

Yritys perusti toimiston Turkuun.
Helsingin-toimisto muutti suurempiin toimitiloihin Espooseen.
Oy Medfiles Ltd muuttui Oy Medikalla Ltd:n (Medikalla-konserni) tytäryhtiöksi.
Yritys aloitti Oy FoodFiles Ltd:n kanssa yhteistyön, joka liittyi lääkkeiden ja ruoka-aineiden välisiin yhteisvaikutuksiin.

Työntekijöitä: 51

Yritys aloitti lääketurvapalvelut.

Työntekijöitä: 80

Oy Medfiles Pharma ja Oy MediPharmia Finland yhdistyivät valmistukseen liittyvässä liiketoimintakaupassa (lääketehdastoiminta Seinäjoella). Yritys aloitti CMO-palvelut.

Oy Medfiles Ltd ja Oy MediPharmia Ltd yhdistyivät Oy Medikalla Ltd:n kanssa (Medfiles ja MediPharmia säilyivät aputoiminiminä ja liiketoimintayksikköinä).

GMP-sertifiointi tuli pakolliseksi sopimusvalmistuksen analytiikkaliiketoimintaan. Oy MedPharmia Ltd haki GMP-toimilupaa ja sai sen.

Kuopion pääkonttori muutti suurempiin toimitiloihin Volttikatu 5:een, ja laboratoriotiloja laajennettiin merkittävästi.

Oü Medfiles Ltd perusti kaksi tytäryhtiötä: SIA Medfiles (Riika, Latvia) ja UAB Medfiles (Vilna, Liettua).

PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) Joint Visit -tarkastus tehtiin laboratorioon (Suomen, Tanskan ja Tsekin lääkeviranomaiset yhdessä).

Yritys myi valmistukseen liittyvän liiketoimintansa (lääketehdastoiminnan Seinäjoella) ja CMO-palvelut lopetettiin tämän myötä. Yritys päätti keskittyä vain CRO-palveluihin.

Oy Medikalla Ltd muutti nimensä Oy Medfiles Ltd:ksi (MediPharmia-liiketoimintayksikkö lopetettiin).

Yritys aloitti terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvät palvelut.
Yritys aloitti myyntilupapalvelut Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Työntekijöitä: 120

Laboratorio Kuopiossa laajeni Volttikatu 8:aan.

Yritys aloitti inhalaatioanalytiikkaan liittyvät palvelut ja laajensi niitä voimakkaasti.

Yritys aloitti terveystaloustieteelliset palvelut.
Helsingin-toimisto muutti suurempiin toimitiloihin Vantaalle.

Työntekijöitä: 132

Lääketurvapalveluja laajennettiin merkittävästi.

Tuotekehityksen ja säilyvyystutkimusten toimitiloja laajennettiin merkittävästi.

Työntekijöitä: 147

Yritys aloitti elintarvikkeisiin ja ravitsemukseen liittyvät palvelut. Oy Medfiles Ltd hankki FoodFilesin tavaramerkin ja jatkaa nyt sen aiemmin tarjoamia palveluja. Elintarvikkeisiin, ravitsemukseen ja ns. non-drugs-tuotteisiin liittyvät palvelut vahvistavat merkittävästi Medfilesin asemaa lääkkeiden ja elintarvikkeiden rajapinnassa.

Yritys aloitti QP (Qualified Person) ‑palvelut.

Työntekijöitä: noin 150

Laboratoriotiloja laajennettiin merkittävästi. Puhdastilat (luokat A-D) otettiin käyttöön Neulaniementie 2:ssa (Bioteknia) Kuopiossa.

GMP-toimiluvan laajennusta haettiin ja se saatiin. Laboratoriopalveluihin lisättiin steriiliys- ja endotoksiinitestauspalvelut.

Lääkekehityspalveluita täydennettiin aloittamalla tutkimuslääkkeiden tuotanto. GMP-toimiluvan laajennusta haettiin, ja se myönnettiin.

Mikrobiologisen laboratorion tiloja laajennettiin Kuopiossa Neulaniementie 2:een (Bioteknia).

Pieni, parin työntekijän yritys on vuosien karttuessa kasvanut jo noin 150 henkilön yhtiöksi. Nyt Oy Medfiles Ltd on yksi Pohjoismaiden ja Baltian vanhimmista ja suurimmista CRO-yrityksistä – kattavat palvelut tarjoava itsenäinen, yksityisomisteinen yhtiö.