Palvelumme sinulle

Palvelumme sinulle

Laakeyritykset

Lääkeyritykset

Medfiles tarjoaa lääkeyrityksille kokonaisvaltaisia palveluja tuotteiden koko elinkaaren ajalle.

 • Faasien I–IV kliiniset lääketutkimukset ja niiden turvallisuusseuranta
 • Tutkimuslääkkeiden (IMP) valmistus
 • Rekisteröintistrategiat, hakemukset ja ylläpitotyöt
 • Lääketurvapalvelut markkinoilla oleville tuotteille
 • Analytiikka- ja mikrobiologiset palvelut
 • Tuotekehityspalvelut
 • Laatuun liittyvät palvelut
 • Koulutukset
Laakinnalliset laitteet ja IVD-laitteet

Lääkinnällisiin laitteisiin ja IVD-laitteisiin keskittyvät yritykset

Medfiles tarjoaa lääketieteellisiin laitteisiin ja IVD-laitteisiin keskittyville yrityksille kokonaisvaltaisia palveluja, jotka kattavat kaiken varhaisvaiheen strategisesta konsultoinnista ja rekisteröintiprosessista kliinisiin tutkimuksiin ja markkinoille saattamisen jälkeiseen vaiheeseen.

 • Rekisteröintipalvelut
 • Kliiniset arvioinnit ja suorituskyvyn arvioinnit
 • Laadunhallinta
 • Vaaratilanteisiin liittyvät palvelut
 • Laboratoriopalvelut lääkkeenomaisille lääkinnällisille laitteille
 • Koulutukset
Elintarvike- ja ravitsemusalan yritykset

Elintarvike- ja ravitsemusalan yritykset

Medfiles tarjoaa elintarvikeyrityksille kokonaisvaltaisia palveluja, jotka kattavat kaiken varhaisvaiheen strategisesta konsultoinnista ja rekisteröintiprosessista kliinisiin tutkimuksiin ja markkinoille saattamisen jälkeiseen vaiheeseen.

 • Rekisteröintipalvelut
 • Kliiniset tutkimukset
 • Koulutukset
Rehuala

Rehualan yritykset

Medfiles tarjoaa kokonaisvaltaisia rekisteröintipalveluja rehualan yrityksille.

 • Rekisteröintipalvelut
Kosmetiikkayritykset

Kosmetiikkayritykset

Medfiles tarjoaa rekisteröintipalveluja kosmetiikkayrityksille.

 • Rekisteröintipalvelut
Laboratoriot

Laboratoriot

 • Analytiikkapalvelut ja mikrobiologiset palvelut
Startup-yritykset

Startup-yritykset

Medfiles tarjoaa kokonaisvaltaisia tuotekehityspalveluja varhaisvaiheiden kliinisistä tutkimuksista aina myyntilupaan tai rekisteröintiin saakka.

 • Strateginen regulatorinen suunnittelu 
 • Tuoteluokituksia koskeva konsultointi, tieteellinen neuvonta 
 • Palvelut faasien I–IV kliinisille lääketutkimuksille ja kliiniset/suorituskyvyn arvioinnit, esim. tutkimuksen ja aikataulun suunnittelu, konsultointi 
 • Tutkimuslääkkeiden (IMP) valmistus kliinisiin tutkimuksiin  
 • Lääketutkimuksia ja niiden vaatimuksia koskeva asiantuntijaneuvonta 
 • Teknologian siirtojen suunnitelmat ja täytäntöönpanon tukitoimet 
 • Valmistusprosessien kehitys, optimointi ja validointi 
 • Analyysimenetelmien siirrot ja prosessien validointianalytiikka 
 • Koulutukset
Bioteknologian yritykset

Bioteknologian yritykset

Medfiles tarjoaa bioteknologian yrityksille kokonaisvaltaisia palveluja tuotteiden koko elinkaaren ajalle.

 • Rekisteröinti- ja kehitysstrategiat sekä myyntilupahakemukset
 • Analytiikkapalvelut ja tuotekehityksen tuki
 • Auditoinnit
 • Kliiniset palvelut
 • Lääketurvapalvelut
Sairaalat ja yliopistot

Yliopistot ja laitokset

Medfiles auttaa yliopistoja ja laitoksia tuomaan uraauurtavan tieteellisen tutkimustyön tulokset laboratoriosta markkinoille.

 • Asiantuntijaneuvonta
 • Strateginen regulatorinen suunnittelu
 • Tuoteluokituksia koskeva konsultointi ja tieteellinen neuvonta 
 • Analytiikkaan ja tuotekehitykseen liittyvät palvelut
 • Tutkijalähtöisiin tutkimuksiin liittyvät kliiniset palvelut
 • Analytiikkapalvelut- ja mikrobiologiset palvelut

Let’s chat