Tuija Keinonen, PhD (Pharm), member of the board

Tuija Keinonen, FaT
Toimitusjohtaja

Tuija Keinonen on toiminut Oy Medfiles Ltd:n toimitusjohtajana 1999–2005 ja Medfiles-konsernin toimitusjohtajana vuodesta 2005 asti. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus CRO liiketoiminnasta ja sen aloittamisesta. Hän on ollut yli 14 vuotta Oy Medfiles Ltd:n johtajana ja hallituksen jäsenenä. Aiemmin Keinonen toimi yrityksen kliinisenä tutkimusjohtajana (ja 4 vuotta laatujohtajana vastuullaan yrityksen laatujärjestelmän luominen). Ennen Oy Medfiles Ltd:tä hän toimi Vaajasalon sairaalan lääkekeskuksen vastaavana ja projektitutkijana (farmaseuttinen kemia) Kuopion yliopistossa. Vuonna 2003 Tuija Keinonen väitteli tohtoriksi farmakologiasta ja toksikologiasta (Clinical Drug Trials in Finland: Quality and Characteristics) Kuopion yliopistossa.

Hän on julkaissut tieteellisiä artikkeleita kliinisistä tutkimuksista ja farmaseuttisesta kemiasta. Hän johti myös yli 3 vuotta sopimusvalmistuslääketehdas Oy Medipharmia Finland Ltd:tä, joka oli Medfiles-konsernin (aiemmin Medikalla-konserni) tytäryhtiö. Tuija Keinosella on kokemusta liiketoimintakaupoista ja liiketoiminnan integraatiosta. Hänellä on useita luottamustehtäviä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ja hallitusjäsenyyksiä. Hän on usein kutsuttuna puhujana kursseilla ja seminaareissa. Keinonen on toiminut myös Viron kunniakonsulina (Viron ulkoministeriön nimittämänä) vuodesta 2012 lähtien.

 

Satu Kujala, MSc (Pharm)Satu Kujala, FaL
Johtaja, kliiniset tutkimukset ja lääketurva

Satu Kujala on työskennellyt Medfilesissa vuodesta 1999. Hän toimi kliinisten lääketutkimusten johtajana vuoteen 2006 ja sen jälkeen myyntilupa-asioiden johtajana kesäkuuhun 2014 asti, jolloin hänet nimitettiin Healthcare services -yksikön johtajaksi. Nykyisessä asemassaan hän vastaa Medfilesin kliinisten lääketutkimusten, myyntilupahallinnon, lääketurvan, terveystalousteteen sekä lääkinnällisten laitteiden, elintarvikkeiden ja ravitsemustuotteiden palveluista. Yli 20 vuotta lääkealalla on kerryttänyt kokemusta kliinisistä lääketutkimuksista, myyntilupa-asioista, hinta- ja korvattavuushakemuksista, lääketurvasta, laadusta ja markkinoinnista.

Satu Kujala on toiminut lääketurvatoiminnasta vastaavana henkilönä (QPPV) Medfilesilla vuodesta 2007 ja useissa muissakin yrityksissä. Lisäksi hän on toiminut useiden yritysten tukkukaupan vastuunalaisena johtajana sekä ISO9000-sertifioidun yrityksen laatupäällikkönä. Hänellä on 15 vuoden kokemus kliinisistä lääketutkimuksista CRA:na, projektipäällikkönä ja tutkimusjohtajana – tehtävät ovat vaihdelleet tutkimusten suunnittelusta lopullisen tutkimusraportin kirjoittamiseen. Kujala on toiminut myös Helsingin yliopiston luennoitsijana sekä työskennellyt apteekissa. Hänellä on laaja tietämys sekä lääkekehityksestä että tuotteen koko elinkaaren hoitamisesta. Satu Kujalan mittava kokemus CRO-liiketoiminnasta kattaa niin tieteellisen asiantuntijan tehtävät, markkinoinnin kuin liiketoimintayksikön johtamisenkin.

 

Mirja Savolainen, MSc (Biochem)Mirja Savolainen, FM (biokemia)
Laboratoriojohtaja

Mirja Savolainen on johtanut Medfilesin tuotekehitys- ja analytiikkapalveluiden yksikköä jo vuodesta 2007. Tätä ennen hän työskenteli 10 vuotta mikrobiologisen laboratorion päällikkönä päävastuunaan mikrobiologisten palveluiden perustaminen ja kehittäminen. Ennen Medfilesiin siirtymistään Savolainen opetti Kuopion yliopistossa mikrobiologian ja solubiologian laboratoriokursseilla. Mirja Savolainen on myös toiminut Medfilesin vastuunalaisena johtajana vuodesta 2008; Suomen lääkelain mukaan kaikilla GMP-toimiluvan omaavilla yrityksillä on oltava vastuunalainen johtaja. Savolaisella on kokemusta laatuasioista ja työturvallisuudesta. Hänen mittava kokemuksensa CRO-liiketoiminnasta kattaa niin tieteellisen asiantuntijan tehtävät, markkinoinnin kuin liiketoimintayksikön johtamisenkin.

 

Minna HaapalahtiMinna Haapalahti, FM (biokemia)
Myyntilupajohtaja

Minna Haapalahti on työskennellyt Medfilesilla vuodesta 2010 ja johtanut myyntilupapalveluita vuodesta 2018 lähtien. Hänellä on yli 19 vuoden kokemus biokemian ja farmasian alalta. Hän on toiminut useissa erilaisissa tutkimus- ja kehitystehtävissä yliopistoissa, tutkimusorganisaatioissa ja veripalvelussa Suomessa ja Saksassa. Ennen Medfilesille tuloaan hän oli mukana biolääketieteen tutkimus- ja kehitystehtävissä, verituotteiden laadunvarmistuksessa ja testauksessa sekä kantasolututkimuksessa. Minna Haapalahdella on myös kokemusta in vitro -diagnostisten (IVD) testien laadunhallinnasta ISO9000-sertifioidussa yrityksessä. Hänellä on lääkelainsäädännön koulutus sekä erittäin laaja tietämys EU:n myyntilupaprosesseista ja myyntilupastrategioiden suunnittelusta. Minna Haapalahdella on myös pitkä kokemus CRO-liiketoiminnasta ja liiketoimintayksikön johtamisesta.

 

Masahiro Yoneda
Varatoimitusjohtaja

Syntyi 29.12.1976. Tuli mukaan WDB:hen vuonna 2000, työskennellyt myynnin ja markkinoinnin parissa. Kokemusta sivuliikkeiden johdosta 14 vuoden ajalta. Kokemusta henkilöstöhallinnon johtotehtävistä suurten japanilaisten lääkealan yritysten laboratoriopalveluissa. Asiantuntemusta myynnistä ja markkinoinnista. Maaliskuussa 2017 Medfilesin varatoimitusjohtajaksi.