Historia

Medfiles perustettiin vuonna 1987, ja se oli alan ensimmäinen yksityinen CRO-yritys Suomessa. Alun perin viiden yksityisosakkaan ja neljän työntekijän yhtiö on nyt kasvanut noin 180 asiantuntijan liikeyritykseksi. Tänä päivänä Medfiles on Suomen suurin CRO-yritys palveluvalikoimalla mitattuna.

Ohessa on kuvaus 35-vuotisesta historiastamme ja kehityksestämme

 • 1987

  Ajatus lääkealan palveluyrityksestä syntyi kuopiolaisen savusaunan lämmössä ja johti Oy Medfiles Ltd:n perustamiseen. Pääkonttori sijoitettiin luonnollisesti Kuopioon.

  Toimintansa alussa yritys tarjosi lääkeraaka-aineiden ja lääkeraakavalmisteiden analytiikkaan liittyviä palveluja.

 • 1990

  Yritys aloitti kliinisiin tutkimuksiin, myyntilupiin ja mikrobiologisiin analyyseihin liittyvät palvelut.

 • 1993

  Yritys ryhtyi tarjoamaan kliinisten tutkimusten palveluja Virossa.

 • 1994

  Medfiles sai lääketehdasluvan ja sitä myöten luvan pakata, etiketöidä, satunnaistaa ja jakaa tutkimuslääkkeitä tutkimuskeskuksille.

  Kuopion-pääkonttori muutti suurempiin toimitiloihin TietoTeknia-rakennukseen, ja Helsinkiin perustettiin toimisto.

 • 1995

  Tampereen-toimisto perustettiin.

 • 1996

  Oy Medikalla Ltd (Medikalla-konserni) perustettiin. Pääkonttori Kuopiossa muutti suurempiin toimitiloihin Lääketalo-rakennukseen (Sammonkadulle), ja kun samalla toiminta Suomessa laajeni Oulun-toimiston perustamisen myötä.

  Viron Tarttoon perustettiin tytäryhtiö Oü Medfiles Ltd., joka mahdollisti kliinisten tutkimusten merkittävän laajenemisen.

 • 1997

  Oy Medfiles Ltd jaettiin kahteen yhtiöön. Oy Medfiles Pharma Ltd keskittyi farmaseuttisiin, analyyttisiin ja mikrobiologisiin palveluihin, ja Oy Medfiles Ltd jatkoi kliinisten tutkimusten palveluiden ja rekisteröintipalveluiden tuottamista.

 • 1998

  Yritys aloitti tiedonhallinta- ja biostatistiikkapalvelut. Laadunvarmistuspalveluja täydennettiin auditointipalveluilla.

  Suomen lupaviranomainen teki laboratorioiden ensimmäisen GMP-tarkastuksen.

 • 2000

  Yritys aloitti hinta- ja korvattavuushakemuksiin liittyvät palvelut.

 • 2001

  Yritys perusti toimiston Turkuun ja Helsingin-toimisto muutti suurempiin toimitiloihin Espooseen.

  Oy Medfiles Ltd muuttui Oy Medikalla Ltd:n (Medikalla-konserni) tytäryhtiöksi.

  Yritys aloitti Oy FoodFiles Ltd:n kanssa lääkkeiden ja ruoka-aineiden välisiin yhteisvaikutuksiin liittyvän yhteistyön.

 • 2003

  Yritys aloitti lääketurvapalvelut.

 • 2004

  Oy Medfiles Pharma ja Oy MediPharmia Finland yhdistyivät liiketoimintakaupan yhteydessä (lääketehdastoiminta Seinäjoella). Yritys aloitti sopimusvalmistuspalvelut (CMO).

 • 2005

  GMP-sertifiointi tuli pakolliseksi sopimus- sekä analytiikkaliiketoimintaan. Oy MedPharmia Ltd haki ja sai GMP-toimiluvan.

  Oy Medfiles Ltd ja Oy MediPharmia Ltd yhdistyivät Oy Medikalla Ltd:n kanssa. (Medfiles ja MediPharmia säilyivät aputoiminiminä ja liiketoimintayksikköinä).

 • 2006

  Kuopion- pääkonttori muutti suurempiin toimitiloihin Volttikatu 5:een, jolloin laboratoriotiloja laajennettiin merkittävästi.

  Baltian maissa Virossa, Latviassa ja Liettuassa aloitettiin viranomaispalveluiden tuottaminen.

 • 2007

  Oü Medfiles Ltd perusti kaksi tytäryhtiötä: SIA Medfiles (Riika, Latvia) ja UAB Medfiles (Vilna, Liettua).

  Suomen, Tanskan ja Tšekin lääkeviranomaiset toteuttivat yhdessä  PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) Joint Visit -tarkastuksen, jossa auditoitiin laboratoriotoiminnot.

 • 2008

  Yritys teki strategisen päätöksen keskittyä jatkossa ainoastaan CRO-palveluihin, minkä vuoksi lääketehdastoiminta Seinäjoella myytiin ja CMO-palvelut lopetettiin.

  Oy Medikalla Ltd muutti nimensä Oy Medfiles Ltd:ksi. (MediPharmia-aputoiminimi ja liiketoimintayksikkö lopetettiin).

  Yritys aloitti terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvät palvelut.

 • 2010

  Laboratorio Kuopiossa laajeni Volttikatu 8:aan, mikä mahdollisti inhalaatioanalytiikka palveluiden merkittävän laajentamisen.

 • 2011

  Yritys aloitti terveystaloustieteelliset palvelut.

  Helsingin-toimisto muutti suurempiin toimitiloihin Vantaalle.

 • 2013

  Tuotekehityksen ja säilyvyystutkimusten toimitiloja laajennettiin merkittävästi.

 • 2014

  Yritys aloitti elintarvikkeisiin ja ravitsemukseen liittyvät palvelut. Oy Medfiles Ltd hankki FoodFilesin tavaramerkin ja jatkaa nyt sen aiemmin tarjoamia palveluja. Elintarvikkeisiin, ravitsemukseen ja ns. non-drugs-tuotteisiin liittyvät palvelut vahvistavat merkittävästi Medfilesin asemaa lääkkeiden ja elintarvikkeiden rajapinnassa.

  Yritys aloitti QP (Qualified Person) ‑palvelut.

 • 2015

  GMP-toimiluvan laajennusta haettiin ja se saatiin. Laboratoriopalveluihin lisättiin steriiliys- ja endotoksiinitestauspalvelut.

 • 2016

  Lääkekehityspalveluita täydennettiin aloittamalla tutkimuslääkkeiden valmistus. GMP-toimiluvan laajennusta haettiin, ja se myönnettiin.

  Mikrobiologisen laboratorion tiloja laajennettiin Kuopiossa Bioteknia-rakennukseen Neulaniementielle.

 • 2017

  Medfiles sai yrityskaupassa uuden omistajan, WDB Holdings Co., Ltd:n,  mikä vahvisti merkittävästi mahdollisuuksia kasvaa kansainvälisesti yhteistyössä Medfilesin sisaryritysten kanssa Japanissa, USA:ssa ja Intiassa.

  Yhteistyö vasta käynnistyneen CIOMS-työryhmän kanssa julkistettiin.

 • 2018

  Aloitimme uuden palvelun eli tutkimusvalmisteiden (IMP)  valmistuksen, pakkauksen ja etiketöinnin. Kansainväliset palvelumme ja yhteistyöverkostomme vahvistuivat merkittävästi sisaryritystemme kautta Japanissa, USA:ssa ja Intiassa. Uusi myyntikonttori perustettiin Tokioon.

 • 2019

  Medfiles aloitti yhteistyön yhdysvaltalaisen sisaryhtiönsä kanssa. Myös muita kansainvälisiä toimintoja kehitettiin edelleen.

  Investointeja tuotekehitykseen- ja tutkimusvalmisteisiin liittyviin palveluihin jatkettiin Medfilesin palveluvalikoiman vahvistamiseksi. 

  Lisäksi investointeja non-drugs-palveluihin (elintarvikkeet ja ravitsemus, lääkinnälliset laitteet) jatkettiin yrityksen aseman vahvistamiseksi myös lääkevalmisteiden ja ei-lääkkeellisten tuotteiden rajapinnassa.

  Helsingin-toimiston tiloja Vantaalla laajennettiin.

 • 2020

  Yhteistyötä DZS Clinical Services -yhtiön kanssa syvennettiin, mistä seurasi useita yhteisiä hankkeita. Useilla liiketoiminta-alueilla käynnistettiin ja laajennettiin uusia palveluita, esimerkiksi rotaatiotablettikoneen käyttöönotto  tutkimuslääkevalmistuksessa sekä lääke-erien EU-vapautuspalvelun sekä lääketurvapalveluiden laajennukset.

 • Kehitys jatkuu…

  Pieni, parin työntekijän yritys on vuosien karttuessa kasvanut jo lähes 200 henkilön yhtiöksi. Nyt Oy Medfiles Ltd on yksi Pohjoismaiden ja Baltian vanhimmista ja suurimmista CRO-yrityksistä – kattavat palvelut tarjoava itsenäinen, yksityisomisteinen yhtiö.

Let’s chat