Miki Otsuka
Hallituksen puheenjohtaja

Miki Otsuka valmistui 1986 Englannin kielen laitokselta Koben kaupungin vieraiden kielten yliopistosta. Vuonna 2009, Miki Otsuka sai päätökseen liiketaloustieteen jatko-opinnot Koben yliopistossa. Vuonna 1986, hän tuli WDB yhtiöön ja oli mukana käännöstöissä, urakoordinaattorina, myynnissä ja sivuliikkeiden toiminnassa. Vuonna 1995, Miki Otsukalle sertifioitiin  lisensoiduksi sosiaalivakuutustyöntekijäksi. Hänet ylennettiin johtajaksi 1997 ja senior managing directoriksi 2000. Miki Otsuka julkaisi vuonna 2000 kirjan “Work and the Art of Developing Self-Confidence in Temporary Workers” (CHUOKEIZAI-SHA, INC.*). Maaliskuussa 2017 hänet nimitettiin Medfilesin hallituksen puheenjohtajaksi.

 

Norifumi Ninokata
Hallituksen jäsen

Norifumi Ninokatalla on maisterin tutkinto (Management Technology) japanilaisesta Tokyo University of Science ‑yliopistosta. Liityttyään vuonna 2005 WDB Holdings -konserniin myynnin ja globaalin liiketoiminnan johtajaksi Ninokata on työskennellyt etenkin liiketoimintasuunnitelmien kehittämisen, henkilöstöjohtamisen ja WBD:n tytäryhtiöiden johtamisen parissa. Vuonna 2010 Business Succession Partners Co., Ltd:n toimitusjohtajana ja pääjohtajana Ninokata vastasi WDB-konsernin kokonaisliiketoiminnan kehittämisestä ja laajentamisesta.

Lisäksi Ninokata vastasi WDB Medical Data, Inc:n toimitusjohtajana ja pääjohtajana vuodesta 2016 alkaen yhtiön ja muiden WDB Holdingsin tytäryhtiöiden liiketoiminnan johtamisesta Yhdysvalloissa sekä WDB-konsernin liiketoiminnan toteuttamisesta. DZS Clinical Services -yhtiön menestyksekkään yritysoston jälkeen Ninokata nimitettiin DZS:n pääjohtajaksi syyskuussa 2018, minkä jälkeen hänet nimitettiin myös Oy Medfiles Ltd:n pääjohtajaksi toukokuussa 2020.

 

Masahiro Yoneda
Hallituksen jäsen

Masahiro Yonedalla on MBA-tutkinto strategisessa johtamisessa Tokion Chuo-yliopistosta. Hän tuli mukaan WDB:hen vuonna 2000 ja on ollut mukana useissa liiketoiminnan kehitysprojekteissa ja johtotehtävissä. Hänellä on kokemusta sivuliikkeiden johdosta WDB Holdingissa 14 vuoden ajalta ja asiantuntemusta myös myynnistä ja markkinoinnista. Lisäksi, Masahiro Yonedalla on kokemusta henkilöstöhallinnon johtotehtävistä suurten japanilaisten lääkealan yritysten laboratoriopalveluissa. Maaliskuussa 2017 hänet nimitettiin Medfilesin hallituksen jäseneksi.

 

Gregory Ambra
Hallituksen jäsen

Gregory Ambra on kokenut lääkealan johtaja, joka on menestyksekkäästi johtanut useita monikansallisia lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden kehityshankkeita aina hyväksyttyyn myyntilupaan saakka.Vuonna 2012 Ambra perusti Yhdysvaltoihin täyden palvelun DZS Clinical Services -tutkimuspalveluyrityksen. Ambran johtaman yhtiön asiakkaita ovat erityisesti lääkealan ja lääkinnällisten laitteiden pienet ja keskisuuret yritykset. Ambran johdolla yhtiö kasvoi voimakkaasti, ja Ambralla olikin merkittävä rooli mm. yhden alan ensimmäisen yhdistetyn eClinical-alustan kehittämisessä.

Vuonna 2018 WDB Holdings -konserni osti DZS:n. Ennen tätä Ambra oli toiminut jo 20 vuoden ajan kliinisten tutkimusten saralla useissa strategisissa johtotehtävissä johtavissa kliinisten tutkimusten toimeksiantajayrityksissä ja CRO-yrityksissä. Ambra on koko uransa ajan vaalinut huippuosaamisen kulttuuria, määrätietoisuutta ja aitoa halua tuottaa potilaille uusia ja innovatiivisia hoitoja.