Yrityksen yhteiskuntavastuu

Luomalla työtä ja työpaikkoja pyrimme edistämään yksilöiden itsensä toteuttamista, ympäristönsuojelua ja taloudellista kehitystä.

Terveys ja turvallisuus

 • Turvalliset ja terveelliset työolosuhteet ovat meille ensiarvoisen tärkeitä.
 • Työturvallisuuden varmistamiseksi koulutamme työntekijöitämme turvallisten ja ergonomisten työtapojen ja suojavarusteiden käytössä. 
 • Tuemme henkistä hyvinvointia laadukkaan esihenkilötyön ja keskustelevan työilmapiirin avulla.
 • Työterveyden, henkilöstöhallinnon ja työsuojelutoimikunnan tiivis yhteistyö edistää työturvallisuutta ja auttaa huomaamaan ajoissa mahdolliset ongelmakohdat.
 • COVID-19-pandemian aikana haluamme työturvallisuusvelvoitteitamme noudattamalla suojata työntekijöitämme ja varmistaa asianmukaisin toimenpitein, että työntekijämme voivat tehdä työtä ilman tarpeetonta infektioriskiä.

Syrjimättömyys ja tasa-arvoinen kohtelu

 • Meille on tärkeää, että kaikkia työntekijöitä ja työn hakijoita kohdellaan tasa-arvoisesti.
 • Emme suvaitse minkäänlaista sukupuoleen, etniseen alkuperään, kansalaisuuteen tai mihinkään muuhunkaan yksilön ominaisuuteen perustuvaa syrjintää.  
 • Ylläpidämme tasa-arvoisen työpaikan periaatteita muun muassa yhteisten ohjeistojen ja säännöllisten työntekijäkyselyiden avulla.

Tietoturvallisuus

Säilytämme hallinnoimamme tiedot turvallisesti ja käsittelemme niitä aina voimassa olevien säädösten mukaisesti. Olemme sitoutuneet parantamaan datan eheyden varmistamiseen liittyviä toimenpiteitä kaikissa toiminnoissamme.

Medfilesin Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) vastaa ripeästi mahdollisiin tietoturvarikkeisiin ja tietojärjestelmien käytössä tai tietoturvassa havaittuihin puutteisiin. CSIRT-tiimi arvioi kaikki ilmoitetut signaalit sekä käynnistää vastatoimet ja riskejä minimoivat toimet, kuten tapauksen eskaloinnin muulle CSIRT-tiimille, mukaan lukien yrityksen johdolle ja lakiasiantuntijoille.

Laadunvarmistus

 • Noudatamme Euroopan unionin ohjeita ja kansallista lainsäädäntöä.
 • Meillä on käytössä GMP-, GCP- ja GVP-vaatimukset kattava laadunvarmistusjärjestelmä.
 • GMP-toimintomme ovat Fimean myöntämän MIA-lääketehdasluvan (Manufacturing and Importation Authorisation) ja GMP-sertifikaattien alaisia.
 • Kaikki työntekijämme on koulutettu noudattamaan QMS-vaatimuksia, ja laatujärjestelmämme päätoiminnot on harmonisoitu kaikissa yksiköissämme.
 • Riskienarviointi on tärkeä osa laatujärjestelmäämme.
 • Laatujärjestelmämme auditoidaan säännöllisesti sisäisissä ja ulkoisissa auditoinneissa ja tarkastuksissa.

Kestävyys

 • Medfilesille myönnettiin vuonna 2021 pronssimitali tunnustukseksi saavutuksista kestävän kehityksen saralla. Sustainability Scorecard -mittari kertoo toiminnastamme 21 osa-alueella seuraavien neljän teeman kautta: ympäristövastuu, työ ja ihmisoikeudet, eettisyys ja kestävät hankinnat.
 • Pyrimme jatkuvasti parantamaan kestävien hankintojen toimintaperiaatteitamme.
 • Ympäristöasiat ovat meille tärkeitä. Olemme sitoutuneet vähentämään kuljetusten hiilidioksidipäästöjä.
 • Käytämme vakioituja toimintatapoja materiaalien ja kemikaalien hallintaan, kuten säilytykseen, käsittelyyn ja kuljetukseen.
 • Olemme Lääketeollisuus ry:n jäsen ja noudatamme Lääketeollisuuden eettisiä ohjeita.
 • Vuonna 2021 Medfiles nimitettiin vastuulliseksi työnantajaksi.
Medfiles

Let’s chat