Uusi uuselintarvikelainsäädäntö muuttaa markkinointiluvat geneerisiksi ja mahdollistaa tietosuojan

Uutiset

Uusi uuselintarvikeasetus (EU) 2015/2283 astui voimaan 1.1.2018 korvaten 20 vuotta vanhan uuselintarvikeasetuksen. Uuden asetuksen tavoitteena on tehdä keskitetyn lupajärjestelmän kautta uuselintarvikkeiden hyväksymismenettelystä yksinkertaisempi, nopeampi ja tehokkaampi, niin että yritykset voivat saattaa nykyistä nopeammin markkinoille innovatiivisia, turvallisiksi todettuja elintarvikkeita. Lisäksi uudet tietosuojasäännökset auttavat suojelemaan niiden yritysten etuja, jotka tuottavat uusia innovatiivisia tuotteita. Tämän pitäisi auttaa edistämään innovointia elintarvikealalla.

Merkittävä muutos on se, että aikaisemmat yrityskohtaiset uuselintarvikehyväksynnät muuttuvat geneerisiksi. Näin ollen yritykset voivat tuoda uusia tuotteitaan markkinoille ilman erillistä rekisteröintiprosessia, kunhan tuote täyttää unionin juuri julkaistussa uuselintarvikelistassa esitetyt tuotteen käyttöehdot ja muut vaatimukset. Myös uudet myönnetyt uuselintarvikehyväksynnät ovat geneerisiä, ellei niille ole erikseen hakemuksen yhteydessä haettu ja myönnetty viiden vuoden tietosuojaa.

Komissio julkaisi joulukuun lopussa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 Unionin uuselintarvikeluettelosta, joka sisältää kaikki myönnetyt uuselintarvikehyväksynnät:

Novel Food Regulation (EU) 2015/2283

Lista sisältää kaikki hyväksytyt uuselintarvikkeet, niiden käyttöehdot, erityisvaatimukset ja eritelmät.

Komissio julkaisi samanaikaisesti myös kaksi muuta täytäntöönpanoasetusta, jotka sisältävät uuselintarvikkeita ja kolmansista maista peräisin olevia perinteisiä elintarvikkeita koskevien hakemusten hallinnollisistaja tieteellisistä vaatimuksista.

Medfilesin asiantuntijoilla on pitkä kokemus uuselintarvikkeiden vaatimuksista ja rekisteröintiprosesseista. Kysy lisää! Autamme mielellämme!

Uusimmat ajankohtaiset artikkelit

Let’s chat