Timo Purmonen ja Soili Törmälehto Medfilesin Terveystaloustieteellisistä palveluista ovat olleet mukana kirjoittamassa Aikakauskirja Duodecimissä 6/2016 ollutta julkaisua

Uutiset

Timo Purmonen ja Soili Törmälehto Medfilesin Terveystaloustieteellisistä palveluista ovat olleet mukana kirjoittamassa Aikakauskirja Duodecimin Keuhkosyövän diagnostiikka ja hoito teemanumerossa 6/2016 ollutta katsausta: ”Uusien lääkehoitojen kustannusvaikuttavuus keuhkosyövän hoidossa”.

Katsauksen mukaan keuhkosyövän uusien lääkehoitojen kustannusvaikuttavuutta on arvioitu kansainvälisesti paljon. Arviointien tulokset ovat kuitenkin keskenään ristiriitaisia, eikä keuhkosyövän lääkehoitoja voida niiden perusteella asettaa keskinäiseen paremmuusjärjestykseen, eikä uusien lääkehoitojen voida todeta olevan kustannusvaikuttavia totunnaisiin hoitovaihtoehtoihin verrattuna. Kansainvälisten arviointien perusteella ei myöskään voida suoraan tehdä päätelmiä hoitojen kustannusvaikuttavuudesta Suomessa.

Keuhkosyövän hoitojen kustannusvaikuttavuuteen ei Suomessa ole kiinnitetty riittävästi huomiota.  Katsauksessa todetaan, että terveystaloustieteellisten arviointien tarkoituksena ei ole halvimpien hoitojen tunnistaminen vaan päätöksenteon tukeminen siten, että rajalliset voimavarat voidaan kohdentaa sinne, missä niillä saavutetaan eniten terveyttä. Kalliskin hoito voi olla yhteiskunnan kannalta kustannusvaikuttava. Kansallisten arviointien avulla voidaan myös edistää potilaiden alueellista tasa-arvoisuutta.

Lopuksi katsauksessa todetaan, että kansallisia terveystaloudellisia arviointeja tarvitaan, jotta saadaan luotettavaa tietoa lääkehoitojen kustannusvaikuttavuudesta Suomen terveydenhuoltojärjestelmässä.

Timo Purmonen, Soili Törmälehto, Antti Jekunen: Uusien lääkehoitojen kustannusvaikuttavuus keuhkosyövän hoidossa. Duodecim 2016;132(6):576–83

Lisätietoja terveystalousasiantuntija Soili Törmälehdolta: soili.tormalehto@medfiles.eu

Uusimmat ajankohtaiset artikkelit

Let’s chat