Medfiles näkyvästi esillä Lääketietokeskuksen Ajankohtaista eläinlääkkeistä koulutustilaisuudessa 11.6.2015

Tapahtumat

Medfilesin VET-tiimin myyntilupa-asiantuntijat kertovat kokemuksistamme yhteispohjoismaisten pakkausten sekä myyntilupahakemusten osalta kesäkuussa järjestettävässä Ajankohtaista eläinlääkkeistä koulutustilaisuudessa. Lisätietoa koulutuksesta www.laaketietokeskus.fi.

Medfilesilla on pitkä kokemus ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkkeiden myyntilupa-asioista, mukaan lukien tietämystä yhteispohjoismaisten pakkausten käytännöistä ja uusista myyntiluvista. Lisätietoa Medfilesin tarjoamista myyntilupapalveluista saat operatiiviselta johtajalta Anu Gummerukselta anu.gummerus@medfiles.eu.

Uusimmat ajankohtaiset artikkelit

Let’s chat