Säilyvyystutkimukset

Teemme kattavasti säilyvyystutkimuksia voimassa olevien ICH/VICH-ohjeistojen mukaisesti sekä kehitysvaiheessa että markkinoilla oleville tuotteille. Laajat ja kattavat säilytystilat mahdollistavat asiakkaan tarpeiden mukaiset tutkimukset, kuten kuljetuksen ja käytönaikaisen säilyvyyden tutkimukset sekä pakastus-sulatustutkimukset.


Kokeneilla asiantuntijoillamme on vahvaa asiantuntemusta säilyvyystutkimusten suunnittelusta ja toteutuksesta.

lämpötila ja kosteus

Jatkuva monitorointi ja 24/7 kaukovalvonta

-20°C
-2°C – + 8°C
+25°C / 60%RH
+30°C / 65%RH
+40°C / 75%RH
>+50°C

Laitteet:
3 olosuhdehuonetta
>10 olosuhdekaappi
1 valoaltistuskaappi

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä

Let’s chat