Korvattavuus- ja tukkuhintahakemukset

Medfilesin asiantuntijat palvelevat lääkevalmisteiden ja kliinisten ravintovalmisteiden korvattavuus- ja tukkuhintahakemuksien valmisteluun liittyvissä asioissa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Palvelu helpottaa asiakkaidemme työtä oman perustehtävänsä hoitamisessa, ja tukee asiakasyrityksen valmisteen markkinoille pääsyä. Asiakkaamme voivat valita koko palvelukokonaisuuden tai osia siitä.

Korvattavuus- ja tukkuhintahakemuksen valmisteluun liittyvät palvelumme:

 • Hakemuksen suunnittelu
  • Hinnanvahvistusmenettely / viitehintajärjestelmä
  • Alkuperäisvalmiste / biosimilaarivalmiste / rinnakkaisvalmiste / rinnakkaistuontivalmiste
  • Peruskorvattavuus / erityiskorvattavuus / rajoitettu korvattavuus
  • Uusi vaikuttava lääkeaine / lääkevalmiste / lääkeaineyhdistelmä
  • Uusi vahvuus / lääkemuoto / pakkauskoko / pakkausmuoto
  • Korvattavuuden laajentaminen
  • Uusintahakemus
  • Hakemuksen aikataulutus
 • Hakemuksen taulukkopohjien valmistelu
  • Myyntiarviot
  • ETA-maiden kauppanimet, tukkuhinnat ja korvattavuus
  • Markkinaennuste
 • Terveystaloudellinen arviointi
  • Kansainvälisen terveystalousmallin lokalisointi
  • Terveystalousmallin rakentaminen (Markov-tilasiirtymämalli / päätöspuumalli)
  • Terveystaloudellisen selvityksen raportointi paikallisen viranomaisen ohjeiden mukaan
 • Hakemusmuiston laatiminen
  • Ehdotus tukkuhinnaksi ja korvattavuudeksi
  • Selvitys hoidollisesta arvosta
  • Selvitys hoitokustannuksista
  • Taloudellisuusvertailu
  • Yhteenveto
 • Hakemusasiakirjojen viimeistely
  • Hakemuslomakkeen valmistelu
  • Sisällysluettelon ja lähdeluettelon valmistelu
  • Kopiot valmisteyhteenvedosta, myyntilupapäätöksestä ja masutositteesta
  • Hakemusasiakirjojen kokoaminen ja lähettäminen
 • Yhteydenpito
  • Hakemusvaiheen seuranta
  • Yhteydenpito asiakkaan ja paikallisen viranomaisen kanssa
  • Vastineet paikallisen viranomaisen lausuntoihin
  • Lisäselvityksen valmistelu
  • Päätöksen tulkinta ja käännöstyö
  • Konsultointi ja koulutus

 

Terveystaloudelliset arvioinnit, työkalut ja sovellukset

Medfilesin asiantuntijat palvelevat terveystaloudellisissa arvioinneissa ja arviointitulosten havainnollistamiseen liittyvissä asioissa. Palvelu helpottaa asiakkaidemme työtä oman perustehtävänsä hoitamisessa, ja tukee asiakasyrityksen valmisteen markkinoille pääsyä sekä tukee asiakasyrityksen omaa päätöksentekoa. Tarjoamamme ratkaisut ovat käytännönläheisiä. Asiakkaamme voivat valita koko palvelukokonaisuuden tai osia siitä.

Terveystaloudellisiin arviointeihin, työkaluihin ja sovelluksiin liittyvät palvelumme:

 • Terveystaloudellisen työkalun tai sovelluksen toteutus
  • Vuorovaikutteinen mobiilisovellus / verkkosivu / muu työkalu
  • Tietoaineistojen ja terveystaloudellisten arviointitulosten jäsentämiseen, visualisointiin ja havainnolliseen esittämiseen
 • Terveystaloudellisen arvioinnin suunnittelu
  • Arviointimenetelmän valinta ja arvioinnin suunnittelu
  • Kansainvälisen terveystalousmallin lokalisointi / Terveystalousmallin rakentaminen
  • Terveystaloudellinen arviointi osana korvattavuus- ja tukkuhintahakemusta
 • Kustannuslaskenta
  • Potilasmäärän arviointi
  • Voimavarojen käytön arviointi
  • Yksikkökustannusten selvitys
  • Kokonaiskustannusten laskenta
 • Vaikutusten arviointi
  • Mittarin valinta: taloudellinen / kliininen / elämänlaatu (QALY)
  • Vaikutusten arviointi ja arvottaminen
 • Terveystalousmallinnus
  • Kansainvälisen terveystalousmallin lokalisointi
  • Terveystalousmallin rakentaminen (Markov-tilasiirtymämalli / päätöspuumalli / budjettivaikutusmalli)
 • Terveystaloudellisten arviointitulosten raportointi
  • Kustannusvaikuttavuuslaskelmat
  • Budjettivaikutuslaskelmat
  • Herkkyysanalyysilaskelmat
  • Terveystaloudellisen arvioinnin raportointi
 • Yhteydenpito
  • Yhteydenpito asiakkaan kanssa
  • Asiantuntijatapaamiset ja asiantuntijalausuntojen hankkiminen
  • Arviointitulosten tulkinta ja käännöstyö
  • Konsultointi ja koulutus