Palvelut

Myyntilupahakemukset

 • Myyntilupastrategian laatiminen
 • Hakemusten kokoaminen ja toimittaminen viranomaisille
 • Myyntilupadokumentaation arvioiminen
 • MRP-, DCP-, NP- ja CP-myyntilupaprosessien koordinointi
 • Myyntiluvan hakijana ja myyntiluvan haltijana toimiminen

Myyntilupien ylläpito

 • Muutoshakemukset
 • Ilmoitukset viranomaisille
 • Uudistamishakemukset
 • Reseptivalmisteen statuksen muuttaminen itsehoitovalmisteeksi
 • Myyntiluvan siirto uudelle haltijalle

Hakemusten elektroninen toimittaminen (eSubmissio)

 • eCTD-, NeeS-  ja VNeeS-hakemusten kokoaminen
 • Hakemusten toimittaminen CESP-portaalin kautta

Tuoteinformaatiotekstit (SmPC, PL ja myyntipäällysmerkinnät)

 • Tuotetekstin kirjoittaminen
 • Käännökset
 • Pakkausselosteiden käyttäjätestit ja bridging-raportit
 • Pakkausmerkintävedosten oikoluku
 • Paikallisten viranomaistietokantojen päivittäminen

Markkinointimateriaalien tarkastaminen

 • Lääketieteellinen tarkistus
 • Kielellinen tarkistus

Muut palvelut

 • Strateginen regulatorinen suunnittelu
 • Projektinhallinta
 • Konsultointi (esim. tuoteluokitukset, tieteellinen neuvonta, kansalliset vaatimukset)
 • Koulutus

Yli 90 maata kattava regulanet®-verkosto

 • Paikalliset myyntilupiin, lääketurvaan ja markkinoille tuloon liittyvät tehtävät
 • Paikallisia määräyksiä, käytäntöjä ja viranomaistulkintoja koskeva konsultointi