Käännämme myyntilupiin, lääketurvaan, kliinisiin tutkimuksiin, terveydenhuollon laitteisiin sekä elintarvikkeisiin ja ravitsemukseen liittyviä tekstejä, kuten

  • tuoteinformaatiotekstejä (SmPC, PL, myyntipäällysmerkinnät)
  • potilastiedotteita, suostumusasiakirjoja, eettisen toimikunnan asiakirjoja ja viranomaishakemuksia (myös takaisinkäännökset)
  • lääkkeiden haittavaikutusilmoituksia ja riskienhallintamateriaaleja
  • lääkehankintoihin liittyviä asiakirjoja
  • hinta- ja korvattavuushakemuksiin liittyviä asiakirjoja
  • käyttöohjeita, pakkausmerkintöjä ja etikettejä
  • vakioituja toimintaohjeita ja artikkeleita
  • verkkosivuja, markkinointimateriaaleja ja tuotemateriaaleja terveydenhuollon henkilökunnalle.

Työkieliämme ovat englanti, suomi, ruotsi, norja, tanska, islanti, viro, latvia, liettua ja venäjä. Verkostojemme kautta toimitamme tarvittaessa myös muita kieliä.