Elintarvike- ja rehulainsäädännön alueet

 • Elintarvikkeet ja niiden ainesosat
 • Ravintolisätmedfiles rekisteröintisuunnitelmasta hakemukseen
 • Ravitsemus- ja terveysväitteet
 • Uuselintarvikkeet
 • Erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet (esim. äidinmaidonkorvikkeet, kliiniset ravintovalmisteet)
 • Elintarvikkeiden täydentäminen vitamiineilla ja kivennäisaineilla
 • Elintarvikeparanteet (lisäaineet, entsyymit ja aromit)
 • Elintarvikekontaktimateriaalit
 • Elintarvikkeiden ja rehujen vieraat aineet ja jäämät
 • Uudet ainesosat (NDI/GRAS) USA:n markkinoille
 • Eläinrehut, rehuaineet ja rehun lisäaineet

Rekisteröintipalvelut

Rekisteröintistrategiat

 • Lainsäädäntökentän kuvaus EU:ssa ja USA:ssa
 • Tuotteen asemointi lainsäädännön näkökulmasta ja rekisteröintireitin valinta
 • Rekisteröintistrategian luominen
 • Uusien elintarvikkeiden ja rehuainesosien kehitystyö
 • Neuvonta luokitteluasioissa (lääke vs. terveydenhuollon laite vs. elintarvike)
 • Kuulemispyyntöjen laadinta mahdollisille uuselintarvikkeille

Dokumentaation arviointi Euroopan komissio/EFSA ja FDA -hakemusprosesseja varten

 • Rekisteröinti- ja kliinisten tutkimusohjelmien laadinta
 • Dokumentaation asiantuntija-arvio
 • Dokumentaation vertailu lainsäädännön vaatimuksiin ns GAP-analyysitmedfiles elintarvikkeiden pakkausmerkintä
 • Viranomaisneuvottelut

Hakemusasiakirjat Europpan komissioon/EFSA:lle ja kansallisille viranomaisille

 • Hakemusasiakirjojen laadinta (terveysväitehakemukset, uuselintarvikehakemukset, NDI- ja GRAS-ilmoitukset, ravintolisäilmoitukset)
 • Hakemusten jättö ja seuranta
 • Yhteydenpito viranomaisiin
 • Tiedonhaku ja kirjallisuuskatsaukset

Elintarvikkeiden, rehujen ja kosmetiikan pakkausmerkinnät

 • Ainesosien laillisuuden tarkastus
 • Elintarvikkeiden ja ravintolisien pakkausmerkintöjen laadinta ja tarkastukset
 • Rehujen pakkausmerkintöjen laadinta ja tarkastukset
 • Kosmetiikkatuotteiden pakkausmerkintöjen laadinta ja tarkastukset
   • EU-lainsäädäntö, kansallinen lainsäädäntö: Pohjoismaat ja Baltia, USA
   • Pakolliset ja vapaaehtoiset pakkaus- ja markkinointitekstit, mukaanlukien ravitsemus- ja terveysväitteet
 • Soveltuvien ravitsemus- ja terveysväitteiden listaus
 • Pakkausmerkintöjen käännökset: suomi, ruotsi, englanti, viro, latvia, liettua, norja, tanska ja muut kielet tarvittaessa