Elintarvike- ja rehulainsäädännön alueet

 • Elintarvikkeet ja niiden ainesosat
 • Ravintolisätmedfiles rekisteröintisuunnitelmasta hakemukseen
 • Ravitsemus- ja terveysväitteet
 • Uuselintarvikkeet ja geenimuunnellut organismit
 • Erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet
 • Elintarvikkeiden täydentäminen
 • Elintarvikeparanteet (lisäaineet, entsyymit ja aromit)
 • Elintarvikkeiden vieraat aineet ja jäämät
 • Uudet ainesoat (NDI/GRAS) USA:n markkinoille
 • Rehuaineet ja rehun lisäaineet

Elintarvikkeiden ja rehujen rekisteröintipalvelut

Rekisteröintistrategiat

 • Lainsäädäntökentän kuvaus
 • Rekisteröintistrategian luominen
 • Tuotteen asemointi lainsäädännön näkökulmasta
 • Rekisteröintireitin valinta
 • Uusien terveysvaikutteisten ja uuselintarvikkeiden kehitystyö
 • Neuvonta luokitteluasioissa (lääke vs. terveydenhuollon laite vs. elintarvike)
 • Luokittelupyyntöjen laadinta

Dokumentaation arviointi Euroopan komissio/EFSA ja FDA hakemusprosesseja varten

 • Rekisteröinti- ja kliinisten tutkimusohjelmien laadinta
 • Dokumentaation asiantuntija-arvio
 • Dokumentaation vertailu lainsäädännön vaatimuksiin ns gap analyysitmedfiles elintarvikkeiden pakkausmerkintä
 • Viranomaisneuvottelut

Hakemusasiakirjat Europpan komissio/EFSA ja kansalliset viranomaiset

 • Hakemusasiakirjojen laadinta (terveysväitehakemukset ja uuselintarvikehakemukset)
 • Hakemusten jättö ja seuranta
 • Yhteydenpito viranomaisiin
 • Tiedonhaku ja kirjallisuuskatsaukset

Pakkausmerkintöjen laadinta, tarkastus ja käännökset

 • Elintarvikkeiden, ravintolisien ja rehujen pakkausmerkintöjen laadinta ja tarkastukset
 • Pakkausmerkintöjen käännökset: suomi, ruotsi, englanti ja muut kielet tarvittaessa
 • EU-lainsäädäntö, kansallinen lainsäädäntö maittain: Pohjoismaat ja Baltia
 • Ainesosien ja väitteiden laillisuuden tarkistus
 • Kuluttajainformaatioasetuksen mukaiset perusmerkinnät
 • Soveltuvien ravitsemus- ja terveysväitteiden haku