Elintarvikkeet & ravitsemus ja rehut

Medfilesin elintarvikkeet & ravitsemus ja rehut –tiimi tarjoaa kattavia asiantuntijapalveluja kaiken kokoisille elintarvike-, ravitsemus- ja rehualan yrityksille. Voimme auttaa elintarvikkeiden ja niiden ainesosien sekä eläinten rehuainesosien lainsäädännöllisessä asemoinnissa ja markkinoille saattamisessa sekä tuotteiden pakkausmerkintöjen ja muun markkinointimateriaalin laatimisessa.

Huomioimme aina tuotteen ominaisuudet ja markkinointiin vaikuttavat seikat, kuten mahdolliset terveysväitteet, ja räätälöimme palvelumme asiakkaamme tarpeiden mukaiseksi. Palvelumme kattavat markkinoilla jo olevat tuotteet sekä uudenlaiset ja uusiin lähteisiin perustuvat elintarvike- ja rehuinnovaatiot. Asiantuntijatiimillämme on mittava kokemus alalta, mukaan lukien erilaisten hakemusten kokoaminen ja toimittaminen viranomaisille, esimerkiksi ravintolisäilmoitukset, uuselintarvike- ja terveysväitehakemukset Euroopan unionissa sekä Generally Recognized as Safe (GRAS)- ja New Dietary Ingredient (NDI) -ilmoitukset Yhdysvalloissa.

Asiantuntijamme auttavat mielellään elintarvikkeiden ja rehujen tuotekehityksessä ja hallinnoinnissa läpi ruokatuotantoketjun aina kuluttajille suunnattujen lopputuotteiden myyntipäällysmerkintöihin asti – kuljemme mukanasi pellolta pöytään. Järjestämme myös räätälöityjä koulutuksia asiakasyrityksissämme. Tiimissämme on käytännön asiantuntemusta niin lainsäädännöstä, kliinisestä ravitsemuksesta, elintarvike- ja ravitsemustieteistä kuin toksikologiastakin: pystymme tarjoamaan kattavan katsauksen ja palvelut tuotteen tutkimus- ja tuotekehitysprosessin eri vaiheisiin, lanseeraukseen ja markkinointiin.

Asiantuntijapalvelumme kattavat seuraavat tuoteryhmät:

 • Elintarvikkeet ja niiden ainesosat
 • Ravintolisät
 • Ravitsemus- ja terveysväitteet
 • Uuselintarvikkeet
 • Erityisryhmille tarkoitetut elintarvikkeet (esim. äidinmaidonkorvikkeet ja kliiniset ravintovalmisteet)
 • Elintarvikkeiden täydentäminen vitamiineilla ja kivennäisaineilla
 • Elintarvikeparanteet (lisäaineet, entsyymit ja aromit)
 • Elintarvikekontaktimateriaalit
 • Elintarvikkeiden ja rehujen kemialliset vierasaineet
 • Uudet ainesosat (NDI/GRAS) Yhdysvaltain markkinoille
 • Eläinrehut, rehuaineet ja rehun lisäaineet
 • Kosmetiikka

Rekisteröintipalvelut

Rekisteröintistrategiat EU:ssa ja Yhdysvalloissa

 • Lainsäädäntökehyksen kuvaukset
 • Tuotteen lainsäädännöllinen asemointi ja rekisteröintireitin valinta
 • Rekisteröintistrategian rakentaminen
 • Uusien elintarvikkeiden, rehuainesosien ja -tuotteiden kehitys
 • Rajapintatuotteiden (lääke vs. lääkinnällinen, laite vs. elintarvike) asemointia ja strategioita koskeva konsultointi
 • Mahdollisia uuselintarvikkeita koskevat kuulemispyynnöt

Dokumentaation arviointi Euroopan komission / EFSA:n ja FDA:n hakemusprosesseja varten

 • Rekisteröintisuunnitelmat ja kliiniset tutkimussuunnitelmat
 • Dokumentaation määrää ja laatua koskeva asiantuntija-arvio
 • Vaatimuksiin liittyvä puuteanalyysi
 • Viranomaisten näkemyksiä ja paikallisia säännöksiä ja käytäntöjä koskeva konsultointi

Hakemusaineistojen kokoaminen ja toimitus Euroopan komissiolle / EFSA:lle ja FDA:lle tai kansallisille viranomaisille

 • Hakemusaineistojen laatiminen kokonaan tai osittain
 • Hakemusaineistojen toimitus viranomaisille
 • Yhteyshenkilönä toimiminen viranomaisten suuntaan
 • Tietohaut ja kirjallisuuskatsaukset, myös systemaattiset kirjallisuuskatsaukset

Elintarvikkeiden, rehujen ja kosmetiikan pakkausmerkinnät

 • Ainesosien laillisuuden tarkastus
 • Elintarvikkeiden ja ravintolisien pakkausmerkintöjen laatiminen ja tarkastukset
 • Eläinrehujen pakkausmerkintöjen laatiminen ja tarkastukset
 • Kosmeettisten tuotteiden pakkausmerkintöjen laatiminen ja tarkastukset
 • EU-lainsäädäntö, paikallinen lainsäädäntö: Pohjoismaat (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska), Baltian maat (Viro, Latvia, Liettua) ja Yhdysvallat
 • Pakolliset ja vapaaehtoiset pakkaus- ja markkinointitekstit, mukaan lukien ravitsemus- ja terveysväitteet
 • Tuotteille soveltuvien ravitsemus- ja terveysväitteiden listaus
 • Pakkausmerkintöjen käännökset suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi, latviaksi, liettuaksi, norjaksi ja tanskaksi. Muiden kielten käännökset tarvittaessa regulanet®-verkoston kautta.

Koulutukset, luennot ja muut palvelut

 • Räätälöidyt koulutukset tai luennot mistä tahansa elintarvikkeiden ja rehujen sääntelyalaa koskevasta aiheesta
 • Elintarvike-, ravintolisä- ja rehuasiantuntijana toimiminen (ulkoistettuna resurssina) joko lyhyt- tai pitkäaikaisesti.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä

Let’s chat