Kemialliset ja fysikaaliset analyysitekniikat

 • UHPLC; UV ja PDA/DAD-detektorit
 •  HPLC; UV-, PDA/DAD- ja RI-detektorit
 •  GC; FID-detektori
 •  AAS
 •  FT-IR
 • UV / VIS-spektrometri
 • Polarimetri
 • • Titraattori
 • • Dissoluutio in vitro
 • • Hajoamisaika
 • • Murtolujuus
 • • Kulutuskestävyys
 • • Tiheys
 •  

  Kemialliset analyysit

  Analytiikkapalveluihimme kuuluu kattava valikoima kemiallisia ja mikrobiologisia analyysejä.

  • Analyysimenetelmien kehitys, validointi ja siirto eri analyysitekniikoita varten sekä dokumentointi viranomaisvaatimusten mukaan
  • Analyysimenetelmien kehitys ja validointi puhdistusvalidointeja varten
  • Vaikuttavien aineiden, apuaineiden sekä lopputuotteiden kattava laadunvalvonta-analytiikka
  • Lääkevalmisteiden uudelleenanalysointi EU-markkinoita varten
  • Erien QP-sertifiointi
  • Markkinoilla olevien tuotteiden kaupallinen säilyvyysseuranta
  • Analytiikan konsultointi ja tieteellinen dokumentointi

  Inhalaatiolääkevalmisteiden analytiikka

  Kosteus- ja lämpötilakontrolloidussa GMP-sertifioidussa laboratoriossamme suoritamme inhalaatiolääkevalmisteiden analytiikkaa vaadituissa olosuhteissa. Kokemuksemme inhalaatiojauheiden sekä -aerosolien analysoinnista (DPI ja MDI) on pitkä. Joskus inhalaatiolääkevalmisteiden analytiikka halutaan suorittaa äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa ja sitä varten meillä on työskentelyä varten suljettu tila, jossa olosuhteita voi säädellä lämpötiloissa 17-35 °C sekä suhteellisessa ilmankosteudessa 17-85%RH. Tyypillisiä inhalaatiolääkevalmisteille suoritettavia analyysejä menetelmien kehityksen, validoinnin ja siirtojen ohella ovat seuraavat.

  • Aerodynaamisen hiukkaskokojakautuman (FPD) määritykset erilaisilla impaktoreilla Pharmakopeoiden mukaisesti. Inhalaatiolääkevalmisteiden analytiikkaan käytettävät laitteistomme :
   • NGI-laitteistot
   • MSLI-laitteistot
   • ACI-laitteisto
  • Annostelutarkkuus
  • Aerodynaamisen hiukkaskokojakaumatulosdatan analysointi CITDAS -ohjelmalla
  • Muut inhalaatiolääkevalmisteiden spesifikaatioiden mukaiset testit
  • Mikrobiologiset tutkimukset

  Täydellinen säilyvyystutkimusten analytiikkapaketti
  Säilyvyystutkimukset

  Prosessivalidoinnin analytiikka
  Tuotekehitys / teknologian siirrot