Biostatistiikka

Medfiles tarjoaa myös kattavat biostatistiikan ja tilastollisen ohjelmoinnin palvelut.

Tilastotieteilijöillämme on vuosikymmenten kokemus lääkealasta: meiltä saat täsmälliset ja tarkat raportit, tilastolliset yhteenvedot ja teho- ja turvallisuusanalyysit. Medfiles hoitaa vaivatta kaiken alusta loppuun: tutkimusasetelmista ja tutkimuksen suunnittelusta loppuvaiheen data-analyysiin ja tulosten tulkintaan.

Meillä on tilastollista asiantuntemusta mm. seuraavista:

  • tilastollinen konsultointi tuotekehitystä ja regulatorisia prosesseja varten
  • kliinisen tutkimuksen satunnaistamispalvelut
  • otoskokojen laskelmat ja voimalaskelmat
  • tilastolliset analyysiraportit kliinisen tutkimuksen raporttien ja artikkelien kirjoittamista varten
  • yhdistetyt teho- ja turvallisuusyhteenvedot
  • monipuoliset tilastolliset käsittelyt, mm. yhdistetyt analyysit ja meta-analyysit
  • yksityiskohtaiset tilastolliset aineistot tutkimussuunnitelmia ja arviointeja varten
  • yksityiskohtaiset tilastoanalyysisuunnitelmat (SAP) ja taulukkomallit.

Tilastollinen ohjelmointi

Medfiles todella tuntee SAS-ohjelmiston – olemmehan rakentaneet sillä kokonaisia sovelluksia kliinisiä tutkimuspalveluja tarjoaville yhtiöille. Tiimiltämme saat aina skaalautuvaa tukea tilastolliseen ohjelmointiin joustavasti. Huippupätevät, kokeneet ohjelmoijamme ottavat aina huomioon asiakkaan ainutlaatuiset tarpeet ja sisäiset ohjeistukset. Voimme työskennellä joko asiakkaan mallien tai omien malliemme mukaan – tai voimme luoda asiakkaan organisaatiolle nimenomaisesti sovitetut ohjelmointimallit.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä

Let’s chat