Lääketurvatiimimme koostuu asialleen omistautuneista asiantuntijoista, joilla on kokemusta sekä lääketeollisuudesta että CRO-toiminnasta. Noudatamme toiminnassamme niin paikallisia kuin kansainvälisiä vaatimuksia ja ohjeistuksia. Tiimimme tarjoaa lääketurvapalveluja kaikenkokoisille lääke- ja bioteknologian alan yrityksille.

Palvelut

Ihmislääkkeet – palvelut markkinoilletulon jälkeen

 • Haittavaikutusilmoitusten käsittely
 • Valmistetietojen vieminen EudraVigilance-tietokantaan (XEVMPD)
 • Haittavaikutusten sähköinen raportointi EudraVigilance-tietokantaan
 • MedDRA-koodaus
 • Avustaminen rekonsiliaatioprosessissa
 • Haittavaikutusilmoitusten ja muun lääketurvadokumentaation käännökset
 • Paikallisena lääketurvayhteyshenkilönä toimiminen
 • Kirjallisuusseuranta paikallisista ja kansainvälisistä lähteistä
 • Määräaikaisten turvallisuuskatsauksien (PSUR) laadinta tai asiakkaan laatiman katsauksen tarkistus ja lähetys
 • Vakioitujen toimintaohjeiden (SOP), työohjeiden ja manuaalien laadinta tai tarkistus
 • Lääketurvajärjestelmän kantatiedoston (PSMF) laadinta ja ylläpito
 • Avustaminen lääketurvasignaalien tunnistus- ja arviointiprosessissa
 • Riskinhallinta- ja riskinminimointitoimet
 • EU:n lääketurvatoiminnasta vastaavan henkilön (EU QPPV) palvelut

Let’s chat