Mirja Savolainen

FM (biokemia)
Director, R&D and Analytical services​

Mirja Savolainen on johtanut Medfilesin tuotekehitys- ja analytiikkapalveluiden yksikköä jo vuodesta 2007. Tätä ennen hän työskenteli 10 vuotta mikrobiologisen laboratorion päällikkönä päävastuunaan mikrobiologisten palveluiden perustaminen ja kehittäminen. Ennen Medfilesiin siirtymistään Savolainen opetti Kuopion yliopistossa mikrobiologian ja solubiologian laboratoriokursseilla. Mirja Savolainen on myös toiminut Medfilesin vastuunalaisena johtajana vuosina 2008-2018; Suomen lääkelain mukaan kaikilla GMP-toimiluvan omaavilla yrityksillä on oltava vastuunalainen johtaja. Savolaisella on kokemusta laatuasioista ja työturvallisuudesta. Hänen mittava kokemuksensa CRO-liiketoiminnasta kattaa niin tieteellisen asiantuntijan tehtävät, markkinoinnin kuin liiketoimintayksikön johtamisenkin.

Yritys

Historia

Yhteis­kunnallinen vastuu

oletko kiinnostunut tulemaan meille töihin?

Let’s chat