Medfiles mukana uudessa CIOMS:n työryhmässä

Uutiset

CIOMS perusti marraskuussa 2017 työryhmän, jossa on mukana neuvoston tärkeimpiä sidosryhmiä, kuten tiedemaailman vaikuttajia, sääntelyviranomaisia, tuotekehitystä edustavia julkisen ja yksityisen sektorin kumppaneita sekä teollisuuden toimijoita. Työryhmän tavoitteena on käsitellä kliinisen tutkimuksen tämänhetkisiä haasteita ja mahdollisuuksia toimintaympäristössä, jossa resurssit ovat rajalliset (Resource Limited Settings, RLS). Työryhmän päämääränä on päästä yhteisymmärrykseen olennaisista tieteellisistä kysymyksistä sekä tehdä pragmaattisia suosituksia toimintaympäristön parantamiseksi. Tavoitteena on myös esittää rajallisin resurssein toteutettavien satunnaistettujen, kontrolloitujen tutkimusten yhteiskunnalliseen hyväksyntään, suunnitteluun, arviointiin, toteuttamiseen ja tulkintaan liittyviä hyviä toimintatapoja. Ryhmän tehtävänä on myös tehdä yhteistyötä, jotta olemassa olevia hankkeita ja asiakirjoja voitaisiin hyödyntää ja saada siten aikaan mahdollisimman kattava ratkaisu, joka ei jäljittele muita hankkeita ja luo lisäarvoa. Medfilesilla on kunnia edustaa palveluntarjoajia työryhmän ainoana CRO-yrityksenä.

Lue lisää täältä

Uusimmat ajankohtaiset artikkelit

Let’s chat