Medfiles mukana merkittävässä Horisontti 2020 –hankkeessa, jossa testataan soluterapiaa AVH-kuntoutuksessa

Uutiset

EU:n rahoittamassa laajassa tutkimushankkeessa selvitetään soluterapian tehoa aivoverenkiertohäiriöpotilailla ensimmäistä kertaa maailmassa. Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Medfiles Oy ovat mukana RESSTORE-konsortiossa, jolle on myönnetty Horisontti 2020 -ohjelmasta 6,3 miljoonan euron rahoitus rasvakudoksesta eristettyjen kantasolujen tehon tutkimiseksi.

Aivoverenkiertohäiriöt (AVH) ovat tärkein aikuisiän vammaisuutta aiheuttava tekijä. Valitettavasti tehokkaita keinoja ei ole löydetty potilaiden kuntoutumisen edistämiseen. Soluterapiat ovat yksi lupaava tapa tehostaa aivoverenkiertohäiriöistä kuntoutumista.

RESSTORE-konsortiolle myönnetty rahoitus on poikkeuksellinen monella tavalla. Potilastutkimukseen haetaan 400 potilasta, joista puolet saa soluvalmistetta. Soluterapian tehoa arvioidaan kliinisiä mittareita, veren merkkiaineita ja uusia kuvantamistekniikoita käyttäen. Hanke on kansainvälinen monikeskustutkimus, jossa mukana ovat Espanja, Englanti, Ranska ja Tsekin tasavalta. Suomesta tutkimukseen osallistuvia potilaita hoidetaan Kuopion ja Tampereen yliopistollisissa keskussairaaloissa. Medifiles Oy vastaa tutkimuskeskusten koordinoinnista, monitoroinnista ja tiedonhallinnasta. Hoitoon tarvittava solumäärä on suuri ja solut kasvatetaan harmonisoitua tuotantomenetelmää käyttäen neljässä eurooppalaisessa keskuksessa, joista yksi on Tampereen yliopisto (Regea kudospankki ja solukeskus).

Erityisen hankkeesta tekee myös se, että siihen on saatu yhdistettyä kokeellista tutkimusta. Eläinmalleissa tutkitaan kuntoutuksen ja liitännäissairauksien, kuten korkean verenpaineen ja diabeteksen vaikutusta hoitovasteeseen.

Suomalaisten osallistujien saama rahoitusosuus on merkittävä ja se on tunnustus pitkäaikaisesta tieteellisestä työstä, joka ulottuu kokeellisesta tutkimuksesta potilastyöhön ja potilastutkimuksen seurantaan.

Uusimmat ajankohtaiset artikkelit

Let’s chat