Lääkepakkausten turvamerkinnät käyttöön vuoden 2019 alusta?

Uutiset

Euroopan komission odotetaan julkaisevan vuoden 2015 lopulla ns. delegoidut säädökset, joissa kuvataan yksityiskohtaiset vaatimukset lääkeväärennösdirektiivissä (2011/62/EU) mainituista turvamerkinnöistä. Useimmissa Euroopan maissa turvamerkinnät tulee lisätä lääkepakkauksiin kolme vuotta delegoitujen säädösten julkaisun jälkeen. Lääkealan järjestöt valmistautuvat tuleviin muutoksiin, sillä ne tulevat vaikuttamaan huomattavasti lääkkeiden tuotantoon ja jakeluun. Medfiles seuraa lainsäädännön muutoksia ja turvamerkintöihin liittyvän järjestelmän kehittämistä. Lisätietoa Medfilesin tarjoamista myyntilupapalveluista saat Anu Gummerukselta anu.gummerus@medfiles.eu.

Uusimmat ajankohtaiset artikkelit

Let’s chat