Kliinisten ravintovalmisteiden lainsäädäntö kattaa nyt myös imeväisille tarkoitetut tuotteet

Uutiset

Euroopan komission delegoitua asetusta (EU) 2016/128 kliinisiä ravintovalmisteita koskevista erityisvaatimuksista on sovellettu 22.2.2019 lähtien. Tämän vuoden helmikuun 22. päivästä alkaen asetusta sovelletaan myös imeväisikäisille tarkoitettuihin kliinisiin ravintovalmisteisiin.

Uusista kliinisistä ravintovalmisteista, jotka on tuotu Suomen markkinoille 22.2.2019 jälkeen, on pitänyt tehdä ilmoitus Ruokavirastolle. Lainsäädännön uudistumisen myötä myös kaikista imeväisikäisille tarkoitetuista valmisteista on 22.2.2020 alkaen tehtävä ilmoitus Ruokavirastolle. Vuonna 2021 ilmoitusvaatimus tulee kattamaan myös proteiinihydrolysaateista valmistetut äidinmaidonkorvikkeet sekä vieroitusvalmisteet, joissa on muita kuin asetuksen 2016/127 liitteessä II lueteltuja aineita.

Medfilesin elintarvikkeet ja ravitsemus -tiimillä on pitkä ja vankka kokemus kliinisten ravintovalmisteiden lainsäädännöllisistä vaatimuksista ja ilmoitusmenettelyistä viranomaisille. Autamme mielellämme kaikissa kliinisiin ravintovalmisteisiin liittyvissä kysymyksissä!

Lisätietoja palveluistamme antaa:


Mari Lyyra
Rekisteröintipäällikkö, elintarvikkeet ja ravitsemus
mari.lyyra@medfiles.eu

Uusimmat ajankohtaiset artikkelit

Let’s chat