Jättiaineistoon perustuva ennuste paljastaa huolestuttavan kasvupaineen perusterveydenhuollon kustannuksissa

Uutiset

Medfiles Oy toteutti yhdessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Proper Oy:n kanssa 1,55 miljoonaan terveydenhuollon potilaskontaktiin perustuvan analyysin, joka yhdistettynä väestöennusteeseen paljastaa huomattavat kasvupaineet perusterveydenhuollon kustannuksissa. Tutkimuksessa käytettiin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien vuoden 2013 aineistoja erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osalta. Tutkimusaineisto sisälsi julkisen terveydenhuollon tapahtumat kyseisellä ajanjaksolla, ei esimerkiksi työterveyshuoltoa.

Väestöpohjan ikääntyminen on merkittävä tekijä kustannusten kasvussa. Ikääntyvä väestö tarvitsee enemmän julkisen terveydenhuollon palveluita, mikä näkyy kustannusten ikäsidonnaisuudessa etenkin perusterveydenhuollon osalta. Tutkimusaineistossa keskimääräiset perusterveydenhuollon vuosikustannukset vaihtelivat eri ikäryhmissä välillä 346€-5645€, kustannusten painottuessa vanhempiin ikäryhmiin.  Vaikka kustannukset pysyisivät nykyisellä tasollaan, näkyy ikääntyneen väestön määrällinen kasvu suoraan myös hoitokustannuksissa. Palvelujen tarpeen arviointi ja määrittäminen ovat keskeisiä askeleita pyrkimyksessä terveydenhuollon tehokkaaseen resursointiin.

Tuoreiden arvioiden mukaan julkisen terveydenhuollon kustannusten kasvupaineet ovat huomattavat. Erikoissairaanhoito on, ja sen ennustetaan jatkossakin olevan, perusterveydenhuoltoa kalliimpaa.  Perusterveydenhuollon kustannusten osalta kasvutahti kuitenkin nopeampaa. Vuoteen 2025 mennessä perusterveydenhuollon kustannusten arvioidaan olevan noin viidenneksen (21%) korkeammat vuoden 2013 tasoon verrattuna – erikoissairaanhoidon osalta vastaava luku on 14%.

Tutkimus esiteltiin marraskuussa Euroopan lääketaloustieteen kongressissa Milanossa. Tapahtumassa esiteltiin kaikkiaan tuloksia noin 2400 tutkimuksesta lääketaloustieteen saralla. Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin kohdistuvalle tutkimukselle myönnettiin kunniamaininta tutkimuspostereiden sarjassa

Tutkimuksen toteutuksesta vastasi Timo Purmonen, joka toimii Terveystaloustieteelliset palveluiden johtajana Medfiles Oy:ssä.

Tutkimus kuvineen löytyy täältä: http://www.ispor.org/research_pdfs/51/pdffiles/PHP86.pdf

Uusimmat ajankohtaiset artikkelit

Let’s chat