Farmaseuttinen dokumentaatio

Tiimimme asiantuntijoilla on monipuolisen akateemisen koulutuksen lisäksi mittavaa työkokemusta lääketeollisuuden eri aloilta, mm. API- ja lääkekehitystyöstä, arviointityöstä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa sekä farmaseuttis-kemiallisen dokumentaation kirjoittamisesta lääkeyhtiöissä. Kokemuksemme kattaa ihmis- ja eläinlääkkeet, steriilit ja ei-steriilit valmisteet ja biologiset lääkkeet.

Käytössänne on yli 20 asiantuntijamme osaaminen. Farmaseuttis-kemialliseen dokumentaatioon liittyvää asiantuntemustamme vahvistavat viranomais- ja e-Submissio-palvelut, jotka takaavat laadukkaiden dokumenttien eCTD , NeeS  ja VNeeS-submissiot.

Palvelut

 • Myyntilupahakemukset
  • • Uuden Module 3 (tai Part II) dokumentaation kirjoittaminen
  • • Asiantuntijayhteenvedot
  • • Olemassa olevan Module 2.3 ja 3 dokumentaation arviointi ja/tai päivitys
  • • Dokumentaatiorakenteen muutokset, esim. NtA:sta CTD:ksi

 • Uudistamishakemukset

 • Variaatiot
  • • Konsultointi ja  ongelmanratkaisu
  • • Vertailu nykyisen ja ehdotetun Module 3:n välillä
  • • Variaatioiden luokittelu
  • • Variaatiodokumenttien kirjoittaminen:
   • • Yksittäisistä variaatioista laajoihin variaatiopaketteihin

 • Lisäselvityspyynnöt
  • • Konsultointi
  • • Vastausten kirjoittaminen

 • FDA (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto)
  • • Farmaseuttis-kemiallisen dokumentaation kirjoittaminen
   (New Drug Application / Abbreviated New Drug Application tai
   New Animal Drug Application / Abbreviated New Animal Drug Application)
  • • Myyntiluvan (NDA tai ANDA) muutoshakemukset (Supplements)
  • • Vuosiraportit (Annual reports, eläinlääkkeille Minor Changes and Stability Report)

 • Vaikuttava aine (Active Pharmaceutical Ingredient, API)
  • • Vaikuttavan aineen päätiedot sisältävän asiakirjan (ASMF) päivitys
  • • Avustaminen CEP-hakemuksissa
  • • API-rasituskokeet, -suunnitelmat ja raportit
  • • ICH:n mukaiset säilyvyystutkimukset, -suunnitelmat ja raportit
  • • Analyysimenetelmien kehitys ja validointi
  • • Analyysimenetelmien arviointi
  • • Validointisuunnitelmat ja  raportit

 • Säilyvyystutkimukset
  • • Säilyvyyssuunnitelmat ja  raportit
  • • Säilyvyystutkimusten järjestäminen, hallinta ja koordinointi
  • • Säilyvyystutkimusjärjestelmän ja  politiikan kehittäminen ja luominen (esim. tilat)
  • • Ohjeistojen ja toimintaohjeiden implementointi
  • • Säilyvyystutkimuksiin liittyvät koulutukset

 • Käännökset
  • • Valmistusohjeet
  • • Analyysimenetelmien kuvaukset
  • • Vakioidut toimintaohjeet (SOP)

 • Prosessivalidoinnit
  • • Kvalifiointisuunnitelmat ja -raportit
  • • Validointisuunnitelmat ja -raportit

 • Asiakirjojen arviointi liiketoimintaa varten
  • • Puuteanalyysit (gap analysis)
  • • Due diligence

 • GMP (lääkkeiden hyvät tuotantotavat)
  • • Tuki, konsultointi ja koulutus
  • • Dokumenttien kirjoittaminen

 • Farmaseuttis-kemiallinen dokumentaatio kliinisten lääketutkimusten lupahakemuksiin
  • • EU: Tutkimuslääkettä koskevat tiedot, IMPD (Investigational Medicinal Product Dossier)
  • • USA: IND (Investigational New Drug)