Analytiikkapalvelut

Tarjoamme kokonaisvaltaisia kemiallisia ja mikrobiologisia analyysipalveluja. Henkilökuntamme koostuu kokeneista, alastaan innostuneista ja työhönsä sitoutuneista ammattilaisista, jotka pitävät kunnia-asianaan tuottaa tarkkoja ja tieteellisesti valideja tuloksia. Jatkuvan koulutuksen avulla varmistamme aina laadukkaat palvelut asiakkaillemme. Jatkuvat investoinnit laboratoriotekniikkaan ja  -tiloihin takaavat, että pysymme ajan tasalla asiakkaidemme tarpeiden ja toimialan kehittymisen suhteen. Laboratorioillamme on GMP toimilupa ja GMP sertifikaatti.

Kemialliset analyysit

 • Analyysimenetelmien kehitys, validointi ja siirto
  • • Menetelmien kehitys eri analyysitekniikoita varten
  • • Menetelmien validointi ja dokumentointi viranomaisvaatimusten mukaan
  • • Menetelmien siirrot
  • • Analyysimenetelmien kehitys ja validointi puhdistusvalidointeja varten

 • Laadunvalvonta
  • • Vaikuttavien aineiden ja apuaineiden kattavat laadunvalvonta-analyysit
  • • Lopputuotteiden laadunvalvonta
  • • Lääkevalmisteiden uudelleenanalysointi EU-markkinoita varten
  • • Erien QP-sertifiointi
  • • Markkinoilla olevien tuotteiden kaupallinen säilyvyysseuranta

Inhalaatiovalmisteiden analytiikka

 • Pitkä kokemus inhalaatioanalytiikasta
 • Kosteus- ja lämpötilakontrolloitu GMP-laboratorio
 • Inhalaatiojauheet (DPI) ja  aerosolit (MDI)
  • • Aerodynaamisen hiukkaskokojakautuman (FPD) määritykset
  • • Annostelutarkkuus
 • Muut inhalaatiovalmisteiden vakiintuneet testit
  • • Pitoisuus
  • • Toteaminen
  • • Epäpuhtaudet
  • • Vesipitoisuus
  • • Laitteiden mekaaninen toimivuus
  • • Annosten määrä inhalaattorissa
  • • Mikrobiologiset tutkimukset
 • Inhalaatiovalmisteiden analytiikassa käytettävät laitteistot
  • • NGI-laitteisto
  • • MSLI-laitteisto (MSLI-impaktori)
  • • ACI-laitteisto (ACI-impaktori)
  • • Laitteisto A (Ph. Eur)
  • • Keräyslaitteisto inhalaattorista vapautettavien annosten yhtäläisyyden määrittämiseen

Täydellinen  säilyvyystutkimusten analytiikkapaketti
› Säilyvyystutkimukset

Prosessivalidoinnin analytiikka
› Tuotekehitys / teknologian siirrot

Lisätietoja / tiedustelut

Laboratoriopäällikkö Tuija Happonen (Analytiikkapalvelut)

Käytettävissämme olevat kemialliset ja fysikaaliset analyysitekniikat
• UPLC (UV ja DAD-detektorit)
• HPLC (UV-, DAD- ja RI-detektorit)
• GC
• AAS
• FT-IR
• UV / VIS
• Polarimetri
• Dissoluutio in vitro
• Hajoamisaika
• Murtolujuus
• Kulutuskestävyys
• Tiheys
• Sulamispiste